Ginekološka ordinacija - Materna slogan
3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk

naslov

PSIHO-FIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA

Psihofizička priprema trudnica obezbeđuje pripremu trudnice za porođaj bez straha, ali ne omogućuje porođaj bez bola. To je priprema za porođaj u kome će trudnica u potpunosti sarađivati sa lekarem i babicom. Obučena trudnica zna u kojoj fazi treba i koliko određena faza traži da se ona angažuje da pomogne sebi, bebi i ekipi porodilišta.

Način rada se zasniva na fizičkom i teoretskom delu.

Fizički deo se zasniva na određenim vežbama za određene mišiće koji učestvuju u porođaju.

Psihički deo se sastoji u upoznavanju trudnica sa određenim fazama porođaja, otklanjanjem straha od porođaja i približavanje trudnice svakoj fazi porođaja bez straha i panike. Obrađuju se precizni načini disanja koji se realizuju u svakoj pojedinačnoj fazi porođaja koje kontroliše lekar ginekolog. Pravilno disanje ublažava bolove, smanjuje psihičku napetost, obezbeđuje pravilan dotok kiseonika bebi, tzv okstenaciju ploda. Ovako pripremljena trudnica ne pati na porođaju i lako sarađuje sa ekipom porodilišta.

Psihofizička priprema trudnica podrazumeva da trudnica posećuje vežbe dva puta nedeljno, a pri kraju i tri puta nedeljno, da bi bila najbolje moguće obučena za svaku fazu porođaja. Priprema se započinje od petog meseca trudnoće. Pripremu posećuju trudnice uz odobrenje lekara ginekologa akušera.

Povratak